Конспект лекцій з дисципліни «Системи діагностики та контролю на автомобільному транспорті» : для здобувачів вченого ступеню доктор філософії : зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто стан і перспективи розвитку технічної експлуатації транспортних засобів. Висвітлено питання розробки прикладного програмного забезпечення систем моніторингу транспорту і визначено основні принципи формування програмних модулів для моніторингу показників технічного стану та екологічної безпеки транспортних засобів протягом життєвого циклу на рівні підприємств автомобільного транспорту. Описано архітектуру, алгоритми роботи та функціональні можливості основних програмних модулів, наведено приклади практичної реалізації програмного забезпечення. Подано формування і практичну реалізацію функціональних можливостей̆ інтелектуальної̈ транспортної̈ системи для ідентифікації̈ і моніторингу технічної̈ інформації̈ про окремі ТЗ. Сформульовано основні положення для ідентифікації̈ ТЗ за VIN-кодом. Наведено практичні результати ідентифікації̈і моніторингу технічної̈ інформації̈ про окремі транспортні засоби, а саме: ідентифікація і моніторинг місцезнаходження ТЗ; ідентифікація і моніторинг технічної̈ інформації̈ про ТЗ; моніторинг параметрів технічного стану окремих ТЗ. Призначений для здобувачів вченого ступеню доктор філософії зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт.

Опис

Ключові слова

технічна експлуатація, транспортний засіб, програмне забезпечення, моніторінг, технічний стан, екологічна безпека, інтелектуальна транспортна система, ідентифікації̈, VIN-код

Бібліографічний опис

Волков, В. П. Конспект лекцій з дисципліни «Системи діагностики та контролю на автомобільному транспорті» : для здобувачів вченого ступеню доктор філософії : зі спец. «Автомобільний транспорт» / В. П. Волков ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 109 с.

Зібрання