Мотиваційний потенціал управлінської праці на прикладі НГВУ «Долинанафтогаз»

Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена побудові моделі характеристик робіт ієрархії управління. В основу покладено висвітлення видів діяльності управлінської праці на рівнях ієрархії, що відповідають різним ступеням наявності кожної з п’яти характеристик (різноманітність умінь та навичок, визначення за- вдання, важливість завдання, самостійність та зворотній зв'язок). Об’єктом дослідження обрано НГВУ «Долинанафтогаз». Проведений кількісний аналіз характеристик робіт мотивації управлінської праці за допомогою експертних оцінок. Також, розрахований баловий мотиваційний потенціал, який показав, що керівники ТОР-рівня не реалізовують свій мотиваційний потенціал на 19,04 %, відповідно керівники MIDDLE-рівня – 30,96 % та керівники LOWER-рівня – 33,96 %. Це означає, що на кожному рівні ієрархії є можливість розвитку власної конкурентоспроможності, максимально реалізовувати в роботі набуті навики, знання, здібності і т.д. Також, розглянутий розподіл характеристик робіт на прикладі НГВУ «Долинанафтогаз». Встановлено, що найбільш розвиненою характеристикою є різноманітність умінь та навичок, а найменш розвиненою – важливість завдань. Позитивним моментом є те, що високу позицію займає зворотній зв'язок, оскільки комунікація є налагодженою та існує поінформованість на всіх рівнях управління. Але негативним моментом є те, що такі важливі характеристики як визначення та важливість завдань, посідають останнє місце. Отже, модель характеристик роботи ієрархії управління забезпечує досить правильну схему визначення основних характеристик під час загального розгляду робіт; керівники, які працюють на робочих місцях з високим ступенем наявності основних параметрів, як правило, мають вищий рівень мотивації, більше задоволення і вищу продуктивність праці.

Опис

Ключові слова

ієрархія управління, характеристика робіт, баловий мотиваційний потенціал, управлінська праця, важливість завдань, hierarchy of administration, characteristic of work, points of motivational potential, administrative work, importance of tasks

Бібліографічний опис

Попадинець, І. Р. Мотиваційний потенціал управлінської праці на прикладі НГВУ «Долинанафтогаз» / І. Р. Попадинець // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 43–48.

Зібрання