Елементи системи водій - автомобіль - дорога - середа та їх взаємний вплив

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кузнецова, Г. Д. Елементи системи водій - автомобіль - дорога - середа та їх взаємний вплив / Кузнецова Г. Д., Богатов О. І. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листоп. 2021 р. Секція 4 : Управління програмами та проектами, проблемні питання прийняття рішень : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 224—226.