Технології збору інформації у програмі Google Планета Земля для створення ЦММ лінійного та майданчикового об'єктів

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті здійснено аналіз попередніх досліджень у галузі використання програми Google Планета Земля для геодезичних завдань. Технології збору інформації для створення цифрової моделі місцевості (ЦММ) розподілено для лінійних та майданчикових об'єктів. Основна ідея цих технологій полягає в раціональній організації збору інформації за широтою ϕ, довготою λ, висотою h у WGS-84. Велику увагу приділено саме точності збору цієї інформації. Найбільш точні дані за координатами надають властивості відрізків, тому пропонується об'єкти розділити на відрізки.

Опис

Ключові слова

програма Google Планета Земля, цифрова модель місцевості, лінійний об'єкт, майданчиковий об'єкт, координати у WGS-84, Google Earth program, digital terrain model, linear object, site object, coordinates in WGS-84

Бібліографічний опис

Мусієнко, І. В. Технології збору інформації у програмі Google Планета Земля для створення ЦММ лінійного та майданчикового об'єктів / І. В. Мусієнко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 1. – C. 151–155.