Анализ процесса регулирования уровня света фар на транспортном средстве

Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Адаптивная система переднего освещения становится все более популярной сегодня. При моделировании системы управления автовыравнивания важно обеспечить ее функциональность и сравнить реальный выход системы.

Опис

Ключові слова

адаптивная система переднего освещения, фара, моделирование, интеллектуальная система, адаптивна система переднього освітлення, моделювання, інтелектуальна система, adaptive front lighting system, headlamp, simulation, intelligent system

Бібліографічний опис

Никонов, О. Я. Анализ процесса регулирования уровня света фар на транспортном средстве / О. Я. Никонов, В. О. Баранова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 8.

Зібрання