Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів криз та пошуку практичних інструментів їх подолання в умовах українських реалій. Практичні аспекти виводу галузей економіки із кризи для України, незважаючи на наявність наукових доробок, залишаються відкритими та нерозв’язаними. Тому стаття має на меті є дослідження явища та дефініція сутності економічної кризи, виявлення ознак кризи в сучасному суспільно-економічному контексті, формулювання перспективних підприємницьких альтернатив в кризових умовах. На основі застосування теоретичних методів аналізу та синтезу, аналогії, абстрагування було узагальнено та систематизовано наукові погляди стосовно явища кризи. Встановлено, що, з одного боку, криза за об’єктивними своїми проявами є негативним явищем, з іншого боку, містить потенціал оптимізації та майбутнього удосконалення системи, виконуючи конструктивну функцію. Обґрунтовано, що криза, поряд із стабільним функціонуванням, є двома взаємопов’язаними фазами процесу розвитку системи. Доведено, що антикризове управління має ґрунтуватися на якомога більш ранній діагностиці системних протиріч та їх превентивній оптимізації шляхом переведення системи в нову якість. Методом спостереження було ідентифіковано кризові явища сучасного етапу розвитку українського суспільства в розрізах ключових сфер життєдіяльності: медицині, освіті, організації дозвілля, галузях транспорту, харчування, житлової нерухомості та комунальної інфраструктури, агробізнесу та сільського господарства тощо. В зазначених сферах сформульовано та запропоновано до застосування ряд підприємницьких ідей та проектів, призваних подолати існуючі соціально-економічні протиріччя, дозволяючи бізнесу – переорієнтуватися на нові вимоги часу, а споживачам – отримати якісно нові, більш задовільні послуги та продукти.

Опис

Ключові слова

розвиток, функціонування, криза, підприємництво, бізнес-проект, development, functioning, crisis, business, business-project

Бібліографічний опис

Сидоренко, Ю. В. Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки / Ю. В. Сидоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 65–69.

Зібрання