Дослідження інформаційної системи ТО автомобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Була розроблена динамічна система ТО і ТР на основі вбудованого діагностування, при якій здійснюється безперервний контроль над технічним станом автомобіля. Розроблено програмно-інформаційний комплекс, що включає блоки формування баз даних за результатами діагностування готівкового рухомого складу АТП, довідкові відомості про автомобілі, трудомісткості всіх операцій ТО і ТР, сигналізатор стану автомобілів і програму оптимізації ТО і ТР. Складено схему технологічного процесу. Проведено аналіз економічної ефективності елементів цільової функції динамічної системи ТО і ТР. Аналіз результатів розрахунку показує високу економічну ефективність впровадження динамічної системи ТО і ТР навіть на невеликих підприємствах, що підтверджує невеликим терміном окупності проекту.

Опис

Ключові слова

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, АВТОМОБІЛЬ, ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ, ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС, ДИНАМІЧНА СИСТЕМА, АВТОПАРК

Бібліографічний опис

Кіптілий, В. Г. Дослідження інформаційної системи ТО автомобілів: дипломна робота … бакалавра : 274 Автомобільний транспорт / Кіптілий Вадим Геннадійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 56 с.