Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 164
 • Документ
  Удосконалення методу оцінки викидів шкідливих речовин транспортними засобами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Кісь, Валерій Миколайович
  Метою роботи є удосконалення методики розрахунку кількості шкідливих викидів транспортними засобами, що дозволяє враховувати умови експлуатації. Обєктом дослідження є процес зниження шкідливих викидів транспортних засобів. Методи дослідження: аналіз існуючих підходів до розрахунку кількості шкідливих речовин, що викидаються двигунами транспортних засобів. Виконано аналіз характеристик токсичності бензинових і дизельних двигунів транспортних засобів. Проаналізовані фактори впливу на кількість шкідливих речовин, що викидаються автомобільними двигунами у навколишнє середовище. Розглянуті способи підвищення екологічності автомобілів. Приведена методика розрахунку кількості шкідливих речовин, що викидаються автомобілями. Розраховано кількость основних шкідливих речовин, що викидаються автомобілем (на прикладі легкового автомобіля сегменту Е).
 • Документ
  Удосконалення методу утилізації зношених шин автомобілів.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-15) Рхліб, Мохаммед-Амін
  Метою роботи є удосконалення методу утилізації зношених шин автомобілів. Обєктом дослідження є процес утилізації зношених шин автомобілів. Методи дослідження: аналіз і оцінка впливу конструктивних, навантажувальних і експлуатаційних факторів на процес зношення автомобільних шин. У першому розділі виконано аналіз сучасних методів утилізації зношених шин автомобілів, розглянуто структуру національних систем рециклінгу шин у ЄС і особливості конструкції шин, які впливають на вибір технології їх утилізації. У другому розділі виконано дослідження впливу конструктивних, навантажувальних і експлуатаційних факторів на процес зношення автомобільних шин. З цією метою розглянуто взаємодію автомобільної шини з опорною поверхнею при її зношуванні. Третій розділ присвячений визначенню можливості застосування продуктів утилізації зношених автомобільних шин в при будівництв автомобільних доріг і об’єктів інфраструктури
 • Документ
  Проект зони діагностики систем безпеки легкових автомобілів у складі СТО міського типу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Ель, Желалі Омар
  Мета роботи – зниження витрат на ТО и Р легкових автомобілів. У дипломному проекті проведено технологічний розрахунок з метою визначення можливості організації лінії діагностування систем активної безпеки легкових автомобілів. Виконано підбір діагностичного обладнання. Проведено техніко-економічний аналіз запропонованих в проекті рішень. Розроблені технологічні інструкції діагностування систем що забезпечують безпеку руху автомобіля.
 • Документ
  Дослідження систем управління ДВЗ гібридного автомобіля.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-15) Алахмар, Салех
  Метою роботи є удосконалення методу і вибору засобів діагностування системи управління двигуном гібридного автомобіля. Об’єктом дослідження є процес роботи електронної системи управління двигуном автомобіля. Методи дослідження: аналіз, розрахунок і узагальнення отриманих результатів. Виконано класифікацію систем управління двигунів гібридних і звичайних автомобілів. Розглянуто шість сучасних схем систем управління двигуном гібридного автомобіля (СУДГА), їх закони регулювання, відносні особливості та переваги й недоліки. Проведено дослідження методів діагностування, його принципи і моделі діагностування, убудовані і розподілені системи діагностування, режим само діагностики. Удосконалена модель розрахунку витрати палива. Зроблено аналіз умов експлуатації і їх вплив на роботу СУДГА. Зроблено перспективи подальшого розвитку.
 • Документ
  Дослідження зміни якості антифризу при експлуатації автомобілів (на прикладі Daewoo Nexia)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-09) Митрофанов, Павло Сергійович
  Об`єкт дослідження – процес зміни якості антифризу при експлуатації автомобіля. Мета дослідження – контроль якості охолоджувальної рідини при експлуатації автомобіля, що дозволить підвищити достовірність визначення технічного стану рідини. Методи дослідження – аналіз, експериментальні дослідження, методи математичної статистики. В дипломній роботі розроблені питання перевірки якості антифризу та його електропровідності в процесі експлуатації автомобіля. Наведено характеристики автомобіля та розглянута система охолодження його двигуна. Проведено аналіз існуючих систем охолодження ДВС, охолоджувальних рідин, методів перевірки показників якості та електропровідності. Зроблено аналіз ДСТУ на ці рідини. Однією з проблем, на сьогоднішній день, є відсутність методики, яка б дозволила в короткий термін проводити дослідження якості охолоджувальної рідини, що використовується в системі охолодження автомобіля. Вирішити задачу можна використовуючи методику експрес-оцінки якості антифризу шляхом виміру електропровідності.
 • Документ
  Проект СТО з розробкою дільниці з діагностики та ПО СКД легкових автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-11) Литвин, Віталій Юрійович
  Мета роботи – проект зони діагностики. У дипломному проекті розроблена станція технічного обслуговування з середньою кількістю заїздів на рік 1850 автомобілів і середнім пробігом 12000 км в рік. Визначено обсяги робіт на СТО, розраховане число робітників, ділянок, площі необхідних приміщень. Проведено аналіз методів діагностики систем керування ДВЗ легкових автомобілів та вибрано обладнання для діагностики та обслуговування електронних систем легкових автомобілів.
 • Документ
  Дослідження якості антифризів класу G11 представлених на ринку України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Шварцзайд, Дарина Михайлівна
  Об`єкт дослідження – якість чистих охолоджувальних рідин ринку України. Мета роботи – контроль якості чистих охолоджувальних рідин шляхом визначення показників згідно ГОСТ 28084-89 та електропровідності. Метод дослідження – лабораторні й теоретичні дослідження із застосуванням апробованих методик, установлених відповідними ГОСТ і ДСТУ. В дипломній роботі розроблені питання перевірки якості та електропровідності чистих охолоджувальних рідин класу G11 представлених на ринку України. Проведено аналіз виробляємих охолоджувальних рідин, методів перевірки їх якості, аналіз ДСТУ і ТУ на ці рідини. Однією з проблем, на сьогоднішній день, є велика кількість антифризів представлених на ринку України, що виготовляються згідно власних ТУ, а їх якість не завжди відповідає вимогам діючого Держстандарту.
 • Документ
  Дослідження інтелектуальної системи обслуговування автомобіля із застосуванням машинного навчання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Ратушніков, Микита Олександрович
  Об’єкт дослідження – є принцип функціонування інтелектуальної системи обслуговування автомобіля із застосуванням машинного навчання на базі мультиагентного підходу. Мета роботи – є вивчення потенціалу та можливостей машинного навчання для покращення процесу обслуговування автомобіля, оптимізації його діагностики, аналізу та передбачення можливих проблем. Методи дослідження – у дипломній роботі використано пошук і аналіз інформації про побудову, розвиток, сучасний стан, проблеми та перспективи застосування мультиагентних систем та використання в них онтологій; порівняння для визначення необхідних функцій систем автомобіля. Дослідження направлені на подальше побудову мультиагентної системи керування групою інтелектуальних систем автомобіля з використанням вбудованих онтологій застосованих в якості баз знань для сумісної автономної, адаптивної, продуктивної роботи
 • Документ
  Дослідження особливостей технічної експлуатації електромобілів в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Мосенцев, Антон Сергійович
  Мета роботи – покращення якості експлуатації автомобілів за рахунок застосуванням літій-іонних батарей на електроавтомобілях Предмет дослідження – процес експлуатації електромобілів. Об’єкт дослідження – конструктивні схеми електромобілів, способи їх експлуатації та діагностування. Методи дослідження – аналіз методів, способів та схем експлуатації електромобіля; вимірювання та аналіз основних параметрів експлуатації електромобілів. Задачі роботи: 1. Виконати аналіз методів, способів та схем експлуатації та електромобіля; 2. Провести аналіз основних властивостей електромобілів; 3. Дослідити розвиток та методи експлуатації електромобілів в Україні; 4. Визначити основні заходи контролю за технічним станом електромобілів, їх літій-іонних батарей.
 • Документ
  Розробка діагностичних матриць виявлення відмов гібридної силової установки автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Афанасьєв, Денис Артемович
  Об'єкт дослідження – розробка системи урахування відмов електричних систем гібридних автомобілів на прикладі Toyota. Мета дослідження – підвищення експлуатаційної надійності та заощадження коштів при простою в наслідок несправності вузлів автомобіля, шляхом проведення додаткових перевірочних дій, або заміни запчастин які не передбачено заміною при технічному обслуговуванні. Метод дослідження – аналіз відмов і несправностей, які виникають, а також розробка методики оцінки технічного стану ГСУ автомобіля Toyota Prius. В дипломній роботі проведено аналіз відмов і несправностей, які виникають в ГСУ автомобіля, на основі яких зроблений висновок, якщо проводити додаткові діагностичні операції та заміни запчастин не передбачених заводом виробником при технічному обслуговуванні (ТО), зменшиться ймовірність виходу зі строю автомобіля. Тим самим можна уникнути простій автомобіля або заощадити паливо.
 • Документ
  Розробка спеціалізованого СТО з обслуговування та ремонту КПП легкових автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-09) Ширінський, Тимур Арсланович
  У дипломному проекті розроблена станція технічного обслуговування з проектуванням агрегатної дільниці. Визначено обсяги робіт на СТО, розраховано число робітників, ділянок, площі необхідних приміщень. Проведено аналіз та вибрано обладнання для діагностики, ремонту та обслуговування коробки передач легкових автомобілів.
 • Документ
  Проект СТО з розробкою шинної ділянки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Харахорін, Данило Віталійович
  Об'єкт дослідження – колесо автомобіля. Предмет дослідження – збільшення пробігу шин. У дипломному проекті виконано технологічний розрахунок підприємства автомобільного транспорту, проаналізовано фактори, що впливають на знос шин автомобілів. Розібрано сучасне технологічне обладнання для шинної ділянки. Висвітлено питання безпеки життєдіяльності на підприємстві. Виконано техніко-економічну оцінку.
 • Документ
  The development of hybrid power transmission maintenance technology for Toyota car service station
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Haddaji, Abdellatif
  The object of study is the transmission of a hybrid car. The purpose of the work is to increase the efficiency of using a vehicle with a hybrid system by studying the advantages and disadvantages of various transmission schemes, as well as performing high-quality maintenance. Research methods - study and analysis of scientific and technical information, processing and systematization of technical data. The following tasks were set in the work: Perform an analysis of the development of hybrid cars using the example of the Toyota brand. Write a description of the most typical hybrid systems. Perform an analysis of the merits and demerits of each hybrid transmission scheme. Conduct an analysis of energy sources for a fuel cell hybrid electric vehicle. To study the design features of the Toyota Corolla hybrid system. Perform system description and identification. Set the location and description of the hybrid components. Perform hybrid transmission diagnostic tool analysis..
 • Документ
  Дослідження зміни якості антифризу при експлуатації автомобілів (на прикладі Mercedes W124 E200)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-09) Юр'єв, Антон Миколайович
  Об'єкт дослідження – процес зміни якості антифризу при експлуатації автомобіля. Мета роботи – дослідження зміни показників якості та електропровідності антифризу, що дозволить підвищити ефективність експлуатації автомобілів оптимізацією строків заміни антифризу. Метод дослідження – лабораторні й експлуатаційні випробування із застосуванням апробованих методик, установлених відповідними ГОСТ і ДСТУ. Розглянуто системи охолодження ДВС. Виконано аналіз існуючих антифризів та їх фізико-хімічних властивостей. Приведені методи визначення якості охолоджуючих рідин та їх класифікації. Приведені значення зміни електропровідності та показників якості антифризів.
 • Документ
  Дослідження базових підсистем автономного управління автомобілем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-05-30) Федан, Марк Михайлович
  Об'єкт дослідження –- розробка автономного управління автомобілем. Мета роботи – визначення оптимального набору сенсорів для системи автоматичного управління. Метод дослідження - схематичне моделювання автономного управління автомобілем. У дипломній роботі проведено аналіз актуальності автономного управління автомобілем. Проаналізовано галузі, що могли б використовувати автономне управління. Були розглянені виконуючі системи управління безпілотним автомобілем. Описано принцип дії різних радарів. які допомагають безпілотному автомобілю орієнтуватись в навколишньому середовищі.
 • Документ
  Порівняльна оцінка екологічних показників автомобільних двигунів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Терещенков, Данил Ігорович
  Розглянуті етапи впровадження екологічних норм і здійснення контролю викидів в довкілля відпрацьованих газів автомобіля. Приведені розробки каталітичних систем, які істотно дозволяють понизити токсичність випуску відпрацьованих газів і одночасно покращують акустичні властивості автомобіля. Представлені сучасні методи і засоби екологічної діагностики як бензинового, так і дизельного двигунів. Розглянутий метод здійснення перевірки і діагностики каталізатора. Порівняння методів діагностування каталітичного нейтралізатора і випускної системи дизельних і бензинових автомобілів. У роботі висвітлюється особливості функціонування каталітичного нейтралізатора автомобіля та датчиків кисню. Детально розглянутий метод діагностування випускної системи автомобіля та завдяки програмному забезпеченню був впроваджений метод діагностування. Він дозволяє набути навичок з діагностування автомобіля та наочно розібратися в діагностуванні випускної системі різних марок автомобілів. За допомогою програмного забезпечення були проведені експериментальні дослідження, які дозволили дати оцінку системі випуску відпрацьованих газів.
 • Документ
  Дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів з автоматичними трансмісіями.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-05-15) Соловйов, Максим Євгенович
  Метою роботи є аналіз існуючих схем автоматичних коробок передач і оцінка експлуатаційних властивостей автомобілів з ними. Обєктом дослідження є робочі процеси роботи АКП сучасного автомобіля. Методи дослідження: аналіз, розрахунок і узагальнення отриманих результатів. Проведено аналіз існуючих конструктивні схеми АКП автомобілів. Розглянуто використання різних параметрів для коректування моментів перемикання АКП. Виявлені переваги і недоліки кожної з компоновочних схем АКП, зроблено порівняння з іншими коробками. Розглянута автоматизація процесів керування АКП, в якій приведена характеристика гідротрансформатору та рівняння руху автомобіля з АКП. Виконано розрахунок тягово-швидкісних характеристик автомобіля з АКП на прикладі Lexus GS 300. Приведена симптоматика несправностей та наведено основні перевірки при діагностуванні АКП.
 • Документ
  Дослідження алгоритму управління електронними системами автомобіля на основі штучного інтелекту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-09) Прасолов, Максим Юрійович
  Об’єкт дослідження – є управління електронними системами автомобіля на основі штучного інтелекту. Мета роботи – аналітичне дослідження алгоритмів управління електронними системами автомобіля на основі штучного інтелекту з метою покращення автоматичного керування, навігації, ефективності, безпеки та розпізнавання образів. Методи дослідження – у дипломній роботі використані аналітичні методи дослідження сучасних електронними системами автомобілів. Дослідження направлені на подальше розширення можливостей автономного керування автомобілями за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. В роботі було виконано огляд електронних систем в автомобіля, а саме еволюцію електронних систем та розглянуті їх основні компоненти. Розпізнавання перешкод, аварійний гальмівний процес, уникнення зіткнень та взаємодія з іншими учасниками дорожнього руху будуть зосереджені на забезпеченні безпечної їзди.
 • Документ
  Розробка поста з ТО та Р ходової частини легкових автомобілів на СТО
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-09) Криганов, Олександр Олександрович
  Об’єкт дослідження – ходова частина легкового автомобіля. Мета роботи – зниження витрат на ТО і ТР ходової частини легкових автомобілів. Метод дослідження – розрахунково-аналітичний. У дипломному проекті проведено технологічний розрахунок з метою визначення можливості організації поста діагностики та ремонту ходової частини легкових автомобілів. Проведено техніко-економічний аналіз запропонованих рішень. Виконано підбір діагностичного обладнання та ремонту ходової частини. Розроблені технологічні інструкції діагностування та обслуговування ХЧ автомобіля. Запропоновані способи по удосконаленню окремих деталей ХЧ.
 • Документ
  Розробка основних напрямків розвитку технологій діагностування автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-10) Сущенко, Данило Володимирович
  Мета роботи - дослідити процес діагностування електронних блоків автомобіля за різними стандартами протоколів. Об'єкт дослідження: міжнародні стандарти діагностування блоку управління автомобіля. Предмет дослідження: процес діагностування автомобілів з електронними блоками. Методи дослідження – аналіз роботи електронних блоків керування; аналіз міжнародних вимог до стандартів бортової діагностики; експериментальні дослідження та діагностика електронних блоків керування автомобіля. У даній роботі представлені розробка й вибір алгоритму процесу сучасної діагностики електронних блоків автомобіля за допомогою діагностичного обладнання фірми «BOSСH». Також у роботі розглянуті міжнародні стандарти діагностики автомобіля. Проведено порівняльний аналіз існуючих протоколів діагностування, виконані експериментальні перевірки блоків керування різних автомобілів. Проведено дослідження електронних блоків керування автомобілів таких, як Ford Mondeo, Skoda Octavia, Honda Civic. Розглянуто та побудована схема алгоритму процесу сучасної діагностики електронних блоків автомобіля.