Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності у сфері природокористування

Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан інноваційно-інвестиційного розвитку Рівненської області, розглянуто сутність інновацій, досліджено інвестиційну політику інноваційних підприємств. Запропоновано напрями ефективного природокористування. Розкрито основний зміст інноваційної діяльності, встановлено що для виробництва нової продукції із застосуванням інновацій необхідно пройти декілька етапів таких як: відкриття та освоєння ринку, запровадження нової еко продукції, запровадження нових сурсозберігаючих технологій, використання екологічних матеріалів, впровадження виробничого процесу та підрив монополії за рахунок випуску продукції. Доведено, що для ефективного впровадження інновацій необхідно окремо розглядати таких два терміни як «інноваційна діяльність» та «інвестиційна діяльність». Встановлено, що головним чинником економічного зростання є показний валового внутрішнього продукту (ВРП). Порівняння частки капітальних та прямих іноземних інвестицій з ВРП показало тенденцію до скорочення частки капітальних та прямих іноземних інвестицій протягом 2009 - 2013 рр. Зростання ВРП спостерігалося протягом 2009 - 2012 рр. У 2013 році цей показник скоротився на 537,4 млн. грн., або на 2,5%. Дослідження динаміки інноваційних підприємств показало, що у розвиток економіки України Рівненська область зробила свій внесок. Тут спостерігалася тенденція до зростання інноваційних підприємств протягом 2009 - 2013 рр. Одним із чинників економічного зростання є впровадження інноваційних процесів, які забезпечують модернізацію економіки як на регіональному так і на загальнодержавному рівні. Метою статті є дослідження сутності інноваційно-інвестиційної діяльності, розкриття змісту та складових інновацій у сфері природокористування.

Опис

Ключові слова

екологічні інновації, інноваційна діяльність, інвестиції, environmental innovation, innovation, investment

Бібліографічний опис

Навроцький, Р. Л. Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності у сфері природокористування / Р. Л. Навроцький // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 72–76.

Зібрання