Основні підходи до створення схеми класифікації змін на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто підходи щодо класифікації змін за видами, надані вітчизняними і зарубіжними науковцями. З поміж них виділено існуючі класифікаційні ознаки, за якими науковці відносять зміни до конкретного виду. Предметом дослідження виступили основні підходи до виділення класифікаційних ознак змін і визначення їх місця в загальній класифікації по видам. Метою даної статті є дослідження і аналіз існуючих в науковій літературі теоретичних аспектів класифікації видів змін. Дослідження проводилося шляхом аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних науковців, які займалися виділенням класифікаційних ознак і віднесенням до них відповідного типу змін. Досліджено і проаналізовано характеристику наданих змін. Відповідно до цього виділено ряд недоліків, які стосувалися наданих класифікацій. Так, в деяких випадках, науковцями було надано види змін з детальною їх характеристикою, але було відсутнє найголовніше – класифікаційна ознака. Деякі науковці надавали класифікацію ряду змін, але види змін при цьому були змішані. Іноді надана характеристика типів змін була надто короткою і замалою, щоб її можна було виділити під окремою класифікаційною ознакою. Це викликало необхідність систематизації існуючих видів змін за класифікаційними ознаками в один загальний підхід. В якості результату роботи автором було узагальнено існуючі види змін і класифікаційні ознаки у вигляді таблиці. В даній таблиці зміни було розділено на три блоки по груповій приналежності: група А - «зміни загального характеру», група В – «зміни, які стосуються діяльності організації, процесів і систем», група С – «зміни, які стосуються людського фактору». Групування змін за приналежністю дозволить полегшити процес виділення змін із загального числа шляхом створення схеми їх шифрування. Як наслідок вона дозволить сформувати архів змін, що може використовуватися підприємством в подальшому при виникнення аналогічної ситуації змін.

Опис

Ключові слова

зміни, види змін, класифікація змін, класифікаційна ознака

Бібліографічний опис

Дмитрієв, І. А. Основні підходи до створення схеми класифікації змін на підприємстві / І. А. Дмитрієв, Н. М. Курилова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 166–173.

Зібрання