Антикризове управління трудовими ресурсами

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти антикризового управління трудовими ресурсами в підприємствах, для яких ключовим і одночасно найбільш витратним активом бізнесу є персонал. На жаль, криза змушує керівників скорочувати витрати на трудові ресурси. І дуже важливо зробити це правильно і без великих втрат. Метою статті є дослідження процесу антикризового управління трудовими ресурсами на підприємстві. Головними завданнями дослідження є: вивчення і систематизація теоретичних питань, задля удосконалення системи управління в організації; розробка пропозицій щодо вдосконалення системи управління, а також оцінка ефективності зроблених пропозицій. Особливо складним завданням процес антикризового управління трудовими ресурсами є для великих підприємств і компаній з територіально розподіленою структурою, де дуже важко об'єктивно оцінити роль кожного співробітника у розвитку бізнесу підприємства. Проте, управління трудовими ресурсами є одним з найважливіших функцій в стратегії підприємства, оскільки в умовах сучасного виробництва роль людини зростає, і до його здібностям, рівню знань і кваліфікації пред'являються все більш високі вимоги. У статті доведено, що антикризове управління персоналом передбачає не тільки формальну організацію роботи з персоналом, але і сукупність факторів соціально-психологічного, морального характерудемократичний стиль управління, турботливе ставлення до потреб людини, врахування його індивідуальних особливостей і пр. Зусилля подальших досліджень мають бути направлені на розробку алгоритму дії функціювання кадрової політики в умовах кризи та виявлення потенційних загроз ефективній діяльності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках.

Опис

Ключові слова

антикризовий менеджмент, витрати на персонал, криза, кадрова служба, персонал

Бібліографічний опис

Бабкін, Д. О. Антикризове управління трудовими ресурсами / Д. О. Бабкін, О. А. Нікітіна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 18–21.

Зібрання