Багатокритеріальна модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі проведено аналіз проблеми вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків. Сучасна людина прагне жити в екологічній будівлі. А деревина має унікальні властивості, що робить її відмінним вибором для зведення екологічного житла. Для проектування дерев’яних будинків існує багато програмного забезпечення, яке має різні функції та можливості, вартість, а також вимоги до апаратного забезпечення. Вперше розроблено модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків, яка, на відміну від існуючих, дозволяє обрати програмне забезпечення за багатьма критеріями та обмеженнями в умовах нечіткої вхідної інформації. Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію моделі у вигляді програмно-методичного комплексу.

Опис

Ключові слова

дерев’яний будинок, програмне забезпечення, критерій, альтернатива, нечіткий вибір, функція приналежності, wooden construction, software, criterion, alternative, fuzzy choice, membership function

Бібліографічний опис

Філь, Н. Ю. Багатокритеріальна модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків / Філь Н. Ю., Кононихін О. С. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 95. – С. 209–216.