Спосiб виготовлення радiацiйно безпечного шлакопортландцементу з використанням вiдвального доменного шлаку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб виготовлення радіаційно безпечного шлакопортландцементу з використанням відвального доменного шлаку, що включає складування, сушіння, подрібнення сировинних матеріалів (гідравлічно активного компонента, вапняку, гіпсу та вугілля), обпал сировинної суміші на шлакопортландцементний клінкер та сумісний помел клінкеру, гідравлічно активного компонента та гіпсу на шлакопортландцемент, який відрізняється тим, що як гідравлічно активний компонент використовується відвальний доменний шлак, який перед сушінням піддається розсіву на гранулометричні фракції та відбору найбільш радіаційно безпечної фракції, яка використовується у подальшому технологічному процесі.

Опис

Ключові слова

дорожньо-будiвельнi матерiали, екологiя

Бібліографічний опис

Пат. 41223 U Україна, МКИ C04B 7/14(2009.01). Спосiб виготовлення радiацiйно безпечного шлакопортландцементу з використанням вiдвального доменного шлаку / Хоботова Елiна Борисiвна, Уханьова Марина Iванiвна, Калмикова Юлiя Сергiївна ; власники ХНАДУ. - N u 2008 14552 ; заявл. 17.12.2008 ; опубл. 12.05.2009, Бюл. N 9. - 4 с.

Зібрання