2009

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Унiверсальний твердомiр
  (2009) Мощенок, Василь Iванович; Бондаренко, Свiтлана Iванiвна; Дощечкiна, Iрина Василiвна; Кухарева, Iрина Євгенiвна
  Універсальний твердомір, що містить на нижній частині станини механізм підйому опорного столу, а на верхній - шпиндель зі змінним зафіксованим на ньому індентором, який відрізняється тим, що він додатково містить механізм фіксації величини навантаження на індентор, що включає тензодатчик, механічно жорстко зв'язаний зі шпинделем, а електрично - з аналоговим цифровим перетворювачем, та індикатор глибини переміщення індентора в поверхню зразка, розташованого на столі механізму підйому, який функціонально суміщений з механізмом безперервного навантаження під час одномоментного контакту зразка з індентором і ніжкою індикатора глибини проникнення індентора.
 • Документ
  Твердомiр
  (2009) Мощенок, Василь Iванович; Бондаренко, Свiтлана Iванiвна; Костiна, Людмила Леонiдiвна; Тарабанова, Валентина Павлiвна
  Твердомір, що містить механізм підйому з опорним столом, вузол шпинделя, що включає підпружинений індентор, механічно зв'язаний з важелем механізму навантаження і індикатором твердості, який відрізняється тим, що він додатково оснащений механізмом відліку глибини проникнення індентора в поверхню зразка, що включає додатковий індикатор, ніжка якого розташована у отворі опорного стола з можливістю контакту з горизонтальною пластиною, жорстко закріпленою на шпинделі, включеному послідовно з електричною лампочкою, джерелом живлення, випробуваним зразком і індентором в електричний ланцюг, а твердість визначають за формулами, в яких враховано геометрію індентора-конуса або кульки: Н/мм2, Н/мм3, де - універсальна, - істинна твердість при втискуванні кульки діаметром 1,588 мм, F - навантаження на індентор в Н, h - глибина проникнення індентора в мм.
 • Документ
  Спосiб сумiсної регенерацiї вiдпрацьованих травильних розчинiв хлориду залiза (III) i хлориду мiдi (II)
  (2009) Хоботова, Елiна Борисiвна; Ларiн, Василь Iванович; Єгорова, Лiлiя Михайлiвна; Даценко, Вiта Василiвна; Добрiян, Михайло Олександрович; Цаберяба, Iрина Борисiвна
  Спосіб сумісної регенерації відпрацьованих травильних розчинів хлориду заліза (III) і хлориду міді (II), що включає цементацію міді на залізі, окислення іонів заліза (II) до заліза (III) в анодному відділенні електролізера, який відрізняється тим, що проводять сумісну регенерацію двох відпрацьованих травильних розчинів хлориду заліза (ІІІ) і хлориду міді (ІІ), яку здійснюють в циклі з процесом травлення, цементацію міді з відпрацьованого травильного розчину FеСl3 проводять за допомогою високодисперсного порошку заліза РЖ-4М 2, узятого в кількості 90 % по відношенню до розчиненої міді, окислення іонів заліза (II) до іонів заліза (III) здійснюють в анодних відділеннях трикамерного електролізера на окиснорутенієвотитанових анодах при щільності анодного струму 2ּ103 А×м-2, в катодному відділенні на мідному катоді здійснюють виділення міді з відпрацьованого травильного розчину СuСl2 при щільності катодного струму 103 А×м-2.
 • Документ
  Генератор багаторазових iмпульсiв струму для магнiтно-iмпульсної обробки металiв
  (2009) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Бондаренко, Олександр Юрiйович; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Сєрiков, Георгiй Сергiйович; Чаплигiн, Євген Олександрович
  Генератор багаторазових імпульсів струму для обробки металів тиском імпульсного магнітного поля, що містить зарядний пристрій, ємнісний накопичувач електричної енергії і розрядне коло з навантаженням-індуктором, який відрізняється тим, що зарядне та розрядне коло з'єднуються через тиристорно-електронний пристрій, синхронізуючий заряд-розряд ємнісного накопичувача для багаторазового відтворення заданої кількості імпульсів струму у розрядному колі з навантаженням-індуктором, а величину опору для обмеження струму, що забезпечує працездатність генератора, визначають із співвідношення де: Rзар - струмообмежувальний резистор у зарядному колі, - відносний декремент затухання розрядного кола, Lраз - індуктивність розрядного кола, С - ємність накопичувача енергії.
 • Документ
  Спосiб очистки вод кавiтацiйної обробки нафти вiд хлорид-iонiв CI
  (2009) Хоботова, Елiна Борисiвна; Даценко, Вiта Василiвна; Козаков, Володимир Миколайович; Дмитренко, Нина Вадимiвна
  Спосіб очищення вод кавітаційної обробки нафти від хлорид-іонів Сl-, що включає хімічне осадження іонів хлору Сl- реагентом і відділення осаду від фільтрату, який відрізняється тим, що як реагент вибраний аргентум нітрат AgNO3, взятий у кількості, що перевищує стехіометричне 1,05, з наступним кип'ятінням протягом 15-30 хвилин і декантацією осаду аргентум хлориду AgCl, відділений фільтрат знову направляють на кавітаційну обробку нафти, утворену суспензію AgCl порційно обробляють надлишком твердого лугу NaOН, осад промивають водою та розчиняють у концентрованій азотній кислоті НNO3 з утворенням розчину вихідного реагенту-осаджувача AgNO3.
 • Документ
  Спосiб керування поворотом транспортного засобу
  (2009) Абрамов, Дмитро Володимирович; Подригало, Михайло Абович; Бобошко, Олександр Андрiйович; Клец, Дмитро Михайлович
  Спосіб керування поворотом транспортного засобу, що включає загальмовування коліс одного борту, який відрізняється тим, що при вході в поворот здійснюють короткочасне загальмовування коліс внутрішнього борту, а при виході з повороту - короткочасне загальмовування коліс зовнішнього (забіжного) борту.
 • Документ
  Спосiб виготовлення радiацiйно безпечного шлакопортландцементу з використанням вiдвального доменного шлаку
  (2009) Хоботова, Елiна Борисiвна; Уханьова, Марина Iванiвна; Калмикова, Юлiя Сергiївна
  Спосіб виготовлення радіаційно безпечного шлакопортландцементу з використанням відвального доменного шлаку, що включає складування, сушіння, подрібнення сировинних матеріалів (гідравлічно активного компонента, вапняку, гіпсу та вугілля), обпал сировинної суміші на шлакопортландцементний клінкер та сумісний помел клінкеру, гідравлічно активного компонента та гіпсу на шлакопортландцемент, який відрізняється тим, що як гідравлічно активний компонент використовується відвальний доменний шлак, який перед сушінням піддається розсіву на гранулометричні фракції та відбору найбільш радіаційно безпечної фракції, яка використовується у подальшому технологічному процесі.
 • Документ
  Корпус двокамерного вакуумного пiдсилювача
  (2009) Шуклiнов, Сергiй Миколайович; Шепеленко, Iгор Георгiйович; Клименко, Валерiй Iванович; Скляров, Микола Вячеславович
  Корпус двокамерного вакуумного підсилювача, який містить основу, кришку та розташовані в корпусі два поршні з діафрагмами і перегородку, що утворюють вакуумні і повітряні порожнини, який відрізняється тим, що у кришці на внутрішній поверхні за поршнями обох камер виконано по кільцевій канавці для ущільнення і фіксації діафрагм, ущільнення зовнішнього краю діафрагм здійснено радіальними зусиллями від перегородки і обичайки в напрямку внутрішньої поверхні кільцевих канавок у кришці.
 • Документ
  Клапанний вузол вакуумного пiдсилювача
  (2009) Шуклiнов, Сергiй Миколайович; Скляров, В'ячеслав Миколайович
  Клапанний вузол вакуумного підсилювача, що розташований в маточині силового поршня і складається з вакуумного і атмосферного клапанів, кожний з яких має відповідне сідло із каналами та загальний затвор клапанів, причому сідло атмосферного клапана механічно зв'язано з керуючим поршнем вакуумного підсилювача, який відрізняється тим, що сідло атмосферного клапана розташовано із зазором по зовнішній кромці сідла вакуумного клапана і має механічний зв'язок с керуючим поршнем підсилювача, затвор клапанів ущільнений відносно керуючого поршня вакуумного підсилювача з можливістю відносного руху, а атмосферний канал утворено навколо зовнішньої кромки затвора.
 • Документ
  Модулятор електронної гальмiвної системи
  (2009) Туренко, Анатолiй Миколайович; Ломака, Степан Йосипович; Клименко, Валерiй Iванович; Богомолов, Вiктор Олександрович; Рижих, Леонiд Олександрович; Слюсаренко, Дмитро Сергiйович; Мельник, Сергiй Петрович; Кирчатий, Юрiй Володимирович; Назаренко, Iгор Миколайович; Зубрицький, Олег Володимирович
  Модулятор електронної гальмівної системи, що містить корпус, в порожнині якого розташований золотник, який має крізний осьовий отвір і на зовнішній боковій поверхні по центру - зубчату рейку, зв'язану з шестірнею вала крокового електродвигуна, і встановлений в початкове положення пружиною, яка розташована в порожнині корпусу та одним кінцем опирається на стінку корпусу, а другим опирається на золотник, при цьому в корпусі виконані вхідний отвір прямокутної форми та два вхідних-вихідних отвори, що з'єднані між собою, один з яких зв'язаний з гальмівним краном, а другий - з гальмівною камерою, який відрізняється тим, що вхідний отвір прямокутної форми безпосередньо з'єднаний з ресивером стиснутого повітря та в початковому положенні перекритий золотником із запасом по довжині, рівним довжині отвору, що перекривається.
 • Документ
  Система для визначення просторово-часової орiєнтацiї автотранспортних засобiв
  (2009) Алексiєв, Володимир Олегович; Гурко, Олександр Геннадiйович
  Система для визначення просторово-часової орієнтації автотранспортних засобів (АТЗ), що складається з елементів вимірювання та пристрою обробки та візуалізації інформації, яка відрізняється тим, що визначення просторово-часової орієнтації здійснюється паралельно за допомогою супутникової навігаційної системи та датчика прискорень, причому датчик прискорень вимірює прискорення АТЗ у поздовжній, поперечній та вертикальній площинах, а інформація про швидкість АТЗ у цих площинах одержується шляхом інтегрування сигналів з датчика прискорень.