Роль автомобільних вантажних перевезень у контексті стратегічних пріоритетів ЄС: виклики для України

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Пріоритети формування конкурентної та ефективної транспортної системи ЄС задекларовані у третій Білій Книзі, опублікованій у 2011 р. Стратегічні пріоритети європейської транспортної політики формуються в контексті та невід’ємно від інших пріоритетів розвитку ЄС, зокрема Європейського Зеленого Курсу, Територіального Порядку 2030. У грудні 2020 р. Європейська Комісія затвердила «Стратегію сталої та розумної мобільності - Європейський транспорт на шляху до майбутнього», ключовими цілями якої є формування сталої, розумної та стійкої мобільності. У пріоритетах розвитку європейської транспортної системи ключовий акцент поставлено на питання екологічності, сталості, розвитку швидкісних залізниць, розширення ринку залізничних вантажних і пасажирських перевезень, розвитку мультимодальних перевезень із переключенням автомобільних потоків на інші види транспорту, впровадження інформаційних технологій та інновацій. Аналіз обсягів вантажних перевезень у розрізі видів транспорту засвідчив, що понад дві третіх вантажних перевезень станом на 2019 р. припадає на автомобільні. Для суміжних з Україною країн-членів ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) ця частка зростає з 2011 р. Для цих країн у структурі вантажних перевезень, здійснених автомобільним транспортом, переважають міжнародні перевезення. Середня відстань, на які здійснювалися міжнародні вантажні перевезення, для ЄС загалом становила 581 км у 2018 р., а для Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії коливалася від 603 до 786 км. Конкурентоспроможність перевізників із країн, які приєдналися до ЄС з 2004 р., за рахунок низької оплати праці, показує, що на них припадає 80 % усіх міжрегіональних перевезень у ЄС. Транспортні компанії з Польщі є найактивнішими у вантажних перевезеннях між країнами ЄС, зокрема у наданні каботажних послуг. У 2020 р. Європейський Парламент прийняв Пакет мобільності, який вступатиме в силу поетапно протягом наступних шести років. Однак проти окремих положень цього Пакета щодо обов’язкового повернення водіїв додому та обмеження на каботажні операції,виступили представники окремих країн-ЄС, зокрема Польщі та Румунії.

Опис

Ключові слова

транспортний сектор, автомобільні вантажні перевезення, стратегія, ЄС, євроінтеграція, Україна, transport system, road freight transport, strategy, EU, integration, Ukraine

Бібліографічний опис

Максименко, А. О. Роль автомобільних вантажних перевезень у контексті стратегічних пріоритетів ЄС: виклики для України / Максименко А. О. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 38. – С. 136–156.

Зібрання