ОБҐРУНТУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГИ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто існуючі методи визначення споживчої цінності товарів (послуг), встановлено їхні недоліки й переваги. Розроблено метод визначення споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту, що передбачає визначення цінності за допомогою експертного опитування споживачів. Результатом цього методу є вартісні оцінки вкладу кожного параметра послуги.

Опис

Ключові слова

цінність, споживач, послуга, методика, якість, задоволення, оцінка, шкала, суміщення, value, user, favour, method, quality, pleasure, estimation, scale, combination

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Обгрунтування споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту / Шинкаренко В. Г., Легкий С. А. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2012. ‒ Вип. 19. ‒ С. 68‒79.

Зібрання