Фактори стримування процесів кластеризації в Україні

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

иконано аналіз причин гальмування процесів кластеризації в регіонах України. Предметом дослідження є теоретичні аспекти функціонування кластерних структур. Об’єкт дослідження – процес формування сучасних кластерних структур. Методологічною основою дослідження стали теорії регіонального розвитку, чинні нормативно-правові акти України, результати проведених автором наукових досліджень. Виявлено, що фактори, які виступають в якості бар’єрів на шляху впровадження кластерного механізму поділяються на проблеми законодавчого характеру та організаційно-економічні проблеми. Встановлено, що вагомим чинником, який виконує роль бар’єра на шляху інтенсифікації кластероутворення, є низький ступінь довіри та пасивна позиція щодо участі у проектах з боку як представників сфери бізнесу, так і з боку органів влади і закладів освіти та науки. Однак слід підкреслити, що найсуттєвіший вплив на доцільність та/або можливість створення кластера чинить специфіка того територіального утворення, в межах якого функціонуватиме дана структура. Крім того, інфраструктура старопромислових регіонів та ступінь здійснених технологічних реформ блокують появу і розвиток якісно нових типів інтеграційних утворень, спрямованих на суттєві технічні нововведення, якими є кластери. Основними рисами кластерних структур у старопромислових регіонах є наступні: інноваційна активність присутня, але вона є вузькоспеціалізованою та має орієнтацію на вдосконалення наявної технології, а не на створення якісно нового продукту; системи генерації та розповсюдження знань (освіта та наука) спрямовані на розвиток традиційних сфер промисловості, відчуваючи при цьому гостру нестачу сучасних спеціалізацій процес передачі технології орієнтований на крупні фірми, а середні та малі підприємства практично не приймають участі у ньому. Результати дослідження можуть бути застосовані представниками органами місцевого управління при розробці стратегічних напрямів економічної політики.

Опис

Ключові слова

кластер, старопромисловий регіон, взаємодія, територія, бар’єр, cluster, old industrial region, cooperation, territory, barrier

Бібліографічний опис

Федотова Ю. В. Фактори стримування процесів кластеризації в Україні / Ю. В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 101–106.

Зібрання