Енерговитрати руху та тепловий режим роботи ГСТ малогабаритного навантажувача з некерованими колесами

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянута проблема розрахунку теплового режиму гідрооб’ємних передач тягового привода малогабаритного навантажувача з бортовою системою повороту.

Опис

Ключові слова

малогабаритний навантажувач, тепловий режим, поворот, small loader, thermal mode, rotation, движение частицы грунта, рабочие органы динамического действия

Бібліографічний опис

Разарьонов, Л. В. Енерговитрати руху та тепловий режим роботи ГСТ малогабаритного навантажувача з некерованими колесами / Разарьонов Л. В., Ковалевський С. Г., Ярижко О. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 99–103.