Теоретичні аспекти управління якістю продукції на підприємствах автомобілебудування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Головним елементом на міжнародному ринку є кінцевий споживач, що диктує свої умови за якими найбільш конкурентоздатною буде та продукція, що має високу якість та низьку ціну. Метою даної статті є дослідження системи управління якістю продукції на підприємствах автомобілебудування в Україні та розробка рекомендацій для підвищення якості продукції. Предмет дослідження - це управління якістю продукції на автомобілебудівних підприємствах України. Теоретичною та методологічною основою стали класичні положення економічної теорії, менеджменту та маркетингу, праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань управління якістю продукції на підприємствах. Для досягнення встановленої мети у роботі проведено аналіз та узагальнення теоретичних джерел та наукової літератури, використано методи статистичного та економічного аналізу. На основі результатів проведеного дослідження системи управління якістю продукції на підприємствах автомобілебудування в Україні було визначено показники якості для автомобільної продукції, запропо- новано рекомендації для підвищення якості автомобільної продукції. В ході дослідження стало відомо, що в більшості випадків якість автомобіля оцінюється за показниками: технічності, технологічності, ергономічності, естетичності, економічності та за показниками надійності. Для оцінки якості автомобільної продукції та її ринкового позиціонування запропоновано такі показники, як паливна економічність, екологічність, ефективне обслуговування. Для завоювання автомобілебудівним підприємством твердих позицій як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках потрібно мати таку систему менеджменту якості, яка орієнтується на глобальний ринок із забезпеченням критеріїв конкурентоспроможності. Подальший розвиток систем управління якістю буде пов'язаний із переходом від менеджменту якості до якості загального менеджменту підприємства.

Опис

Ключові слова

якість, управління якістю продукції, система управління якістю, конкурентоспроможність, автомобілебудування

Бібліографічний опис

Сорока, К. О. Теоретичні аспекти управління якістю продукції на підприємствах автомобілебудування / К. О. Сорока, Є. А. Бабенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2013. – № 2 (5). – С. 98–102.

Зібрання