Аналіз ефективності технологій розроблення мобільних застосунків для OC Android

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропонована стаття резюмує результати проведеного авторами дослідження щодо вибору платформ розроблення мобільних додатків для ОС Android з урахуванням їхньої продуктивності. Пропонується метод аналізу продуктивності на основі профілювання додатку за пам’яттю, за завантаженням процесора, за кількістю коду та мережної активності. За результатами дослідження платформа Xamarin має обмеження з боку дозволів, потребує більше ресурсів як пам’яті, так енергії живлення, що може бути відчутним у великих застосунках.

Опис

Ключові слова

ОС Android, мобільна платформа, native-платформа, кросплатформеність, мультиплатформна розробка,, Android profiler,, платформа Xamarin, mobile platform, multi-platform development, native platform, cross-platform, Xamarin platform, Android profiler

Бібліографічний опис

Федорченко, В. М. Аналіз ефективності технологій розроблення мобільних застосунків для OC Android / Федорченко В. М., Поляков А. О., Сєвєрінов О. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 96. – С. 81–90.

Зібрання