Формування ефективної системи антикризового фінансового управління на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті порушено проблему збільшення кількості збанкрутілих суб`єктів господарської діяльності в умовах політичної та економічної нестабільності та необхідності формування ефективної системи антикризового фінансового управління підприємством. Було визначено дефініцію «антикризове фінансове управління підприємством» на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових видань з антикризового менеджменту. Предметом статті є розробка ефективної системи антикризового фінансового управління, а саме виділення та описання основних його елементів. Обґрунтовано ідею використання теорії ефективності для оцінки ефективності антикризового управління підприємством за кожним етапом його здійснення, як один із ключових елементів системи такого управління. Метою статті є визначення сутності антикризового фінансового управління підприємством та узагальнення основних елементів, що формують його систему в умовах сьогодення та формування підходу до оцінки ефективності такого управління. Методичними основами роботи є аналіз, систематизація та узагальнення. Інформаційною базою для даного дослідження стали матеріали наукових конференцій, статті та наукові роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, наукові посібники з антикризового менеджменту. Результатами роботи є сформована система антикризового фінансового управління з детальним описанням її елементів та запропонований підхід до оцінки ефективності такого управління з поетапним розписом дій. Одержані результати можуть бути використанні в практичній діяльності економічних суб’єктів господарювання різних форм власності. Застосування такої системи антикризового управління надасть змогу своєчасно та в повному обсязі зреагувати на можливі негативні зрушення як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.

Опис

Ключові слова

антикризове фінансове управління, система антикризового фінансового управління, суб’єкти антикризового фінансового управління, санація, даунсайзинг, теорія ефективності, the anti-crisis financial management, the system of anti-crisis financial management, the subjects of anti-crisis financial management, sanitation, downsizing, the theory of efficiency

Бібліографічний опис

Пєнська, І. О. Формування ефективної системи антикризового фінансового управління на підприємстві / І. О. Пєнська, Д. В. Баскович // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – № 1 (16). – С. 145–149.

Зібрання