ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЖИТТЄЗДАТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АТП

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано модель системи управління АТП на базі методичного апарату кібернетичного моделювання життєздатних систем. Обґрунтовано перехід від функціонального підходу до управління, використовуваного в концепції життєздатних си-стем, до більш прогресивного процесного підходу, що дозволить підвищити універсаль-ність розробленої моделі. Система управління підприємством представлена у вигляді суб’єкта (метасистеми) та об’єкта управління (операційного елементу), який запропоно-ваний у вигляді базових бізнес-процесів АТП.

Опис

Ключові слова

модель, система, життєздатна система, функціональний підхід, процесний підхід, бізнес-процес, самоорганізація, жизнеспособная система, функциональный подход, процессный подход, бизнес-процесс, самоорганизация, model, system, functional approach, process approach, business process, self-organization, viable system

Бібліографічний опис

Федотова, І. В. Формування моделі життєздатної системи управління АТП / І. В. Федотова // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 22. ‒ С. 108‒119.

Зібрання