Дослідження поведінки споживачів на ринку туристських послуг

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті викладено результати дослідження особливостей поведінки споживачів на регіональному ринку туристських послуг за наявної соціально-економічної ситуації. Для цього було проведено опитування представників економічно активного населення міста Харків та Харківської області, результати якого було оброблено в програмі Statistica 7.0. В результаті було виявлено причини скорочення частоти та тривалості подорожей та напрямки скорочення витрат на подорожування. Також було проаналізовано специфічні особливості ринку туристських послуг. Зроблено висновок щодо обізнаності та зацікавленості споживачів про організацію туристських подорожей, а також злободенних питань, пов’язаних зі здійсненням подорожувань. Розглянуто пріоритетні для подорожування країни, а також привабливі для подорожування країни для потенційних споживачів туристських послуг. Виявлено особливості туристських послуг та попиту на подорожі. Розглянуто зміни в поведінці споживачів на ринку туристських послуг з огляду наявної соціально-економічної ситуації. Було зроблено висновок щодо тенденцій розвитку ринку та перспектив розвитку внутрішнього туризму. Наявна соціально-економічна ситуація зумовлює негативні тенденції. Частина споживачів суттєво заощаджує на подорожах, інші – взагалі скорочують інтенсивність та частоту поїздок або повністю відмовляються від подорожей. Крім того, зростають страхи щодо ймовірностей виникнення форсмажорних обставин під час подорожі. Ці фактори сприяють розвитку внутрішнього туризму завдяки його відносній економічності, низьким ризикам та можливості подорожування на нетривалий термін. При цьому у пересічного споживача немає чіткого уявлення про туристський продукт та його реалізаторів, що ілюструє низький рівень поінформованості та обізнаності споживачів.

Опис

Ключові слова

споживачі, поведінка споживачів, ринок туристських послуг, подорожування, поінформованість споживачів, consumers, consumers behaviour, tourist services market, consumers awareness

Бібліографічний опис

Нохріна, Л. А. Дослідження поведінки споживачів на ринку туристських послуг / Л. А. Нохріна, І. Б. Андренко, Ю. В. Краснокутська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 2 (17). – С. 12–22.

Зібрання