Дослідження кутів сходження коліс при різних швидкостях руху автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Представлено математичну модель колісного вузла з урахуванням його жорсткості та в якому колесо встановлено з кутом сходження. Отримано функціональну залежність зміни кута сходження від швидкості руху автомобіля та досліджено стійкість даної системи.

Опис

Ключові слова

автомобіль, колесо, кут сходження, автоколивання, стаціонарний режим, автомобиль, колесо, угол схождения, автоколебания, стационарный режим, vehicle, wheel, toe-in, self-oscillations, stationary mode

Бібліографічний опис

Вербицький, В. Г. Дослідження кутів сходження коліс при різних швидкостях руху автомобіля / В. Г. Вербицький, А. В. Щербина // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 10.

Зібрання