Вплив станції технічного обслуговування на стан атмосфери

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проаналізовано вплив на атмосферу роботи однієї із станцій технічного обслуговування автотранспорту. Розраховано кількості викидів основних забруднювачів, які утворю-ються під час роботи двигунів внутрішнього згоряння та під час роботи основних блоків станції, визначили кількість забруднення від децентралізованого опалення приміщень. Запропоновано рекомендації щодо зменшення кількості забруднювальних речовин та негативного впливу станцій на навколишнє середовище в місті.

Опис

Ключові слова

довкілля, транспортні засоби, забруднювальні речовини, викиди, СТО, газ, бензин, котел, деревина, вугілля, забруднення, окружающая среда, автотранспорт, загрязняющие вещества, выбросы, техобслуживание, древесина, уголь, загрязнение, environment, vehicles, pollutants, emissions, car service station, gas, gasoline, boiler, wood, coal, pollution

Бібліографічний опис

Середенко, В. В. Вплив станції технічного обслуговування на стан атмосфери / Середенко В. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 200–205.