Управління якістю автотранспортних послуг

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі розглянуто і удосконалено поняття «якість автотранспортної послуги» на підставі її розгляду ззовні (з позиції споживача), що проявляється через споживчу цінність та характеризує сукупність ознак послуги, яка на думку пасажира здатна повною мірою задовольнити його потребу в переміщені і за яку він згоден сплатити без жалю, та внутрішньо (з позиції підприємства) як сукупність властивостей послуги, яку виділяє перевізник для повного задоволення потреб пасажирів. Розроблено методичний підхід до контролю якості послуг підприємств пасажирського автомобільного транспорту шляхом оцінки рівня якості підпроцесів процесу надання автотранспортних послуг, який на відміну від існуючих визначає перелік можливих відмов по кожному показнику якості підпроцесу надання автотранспортної послуги, що має найнижчий рівень, встановлює імовірність їх виникнення для прийняття ефективних управлінських рішень

Опис

Ключові слова

якість, управління якістю, система управління, контроль якості

Бібліографічний опис

Штих, Б. О. Управління якістю автотранспортних послуг: дипломна робота … магістра : 073 Менеджмент / Штих Богдан Олегович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 91 с.