Дослідження процесу копання rрунту фізичною моделлю бульдозерного обладнання з неповоротним відвалом та змінною комбінованою об’ємною ножовою системою

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено експериментальні дослідження процесу копання rрунту фізичною моделлю неповоротного бульдозерного відвала зі змінною комбінованою об’ємною ножовою системою (КОНС) з метою розроблення її ефективної конструкції на основі застосування косого різання для підвищення ефективності здійснення робіт за рахунок зменшення питомого опору копанню, скорочення шляху копання до набору повноцінної призми rрунту та зменшення втрат rрунту у бічні валики. За результатами досліджень отримані позитивні результати.

Опис

Ключові слова

відвал, ніж, система, сила, опір, втрати, продуктивність, ефективність, blade, knife, system, strength, resistance, loss, performance, efficiency

Бібліографічний опис

Ракша, С. В. Дослiдження процесу копання грунту фiзичною моделлю бульдозерного обладнання з неповоротним вiдвалом та змiнною комбiнованою об'ємною ножовою системою / Ракша С. В., Главацький К. Ц., Горбенко Ю. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 86–92.