Застосування методу аналізу ієрархій для порівняння текстових редакторів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розроблено процедуру порівняння текстових редакторів методом аналізу ієрархій. П’ять текстових редакторів порівнювалися за десятьма критеріями відповідно до 5-бальної шкали. Складено матрицю пріоритетів і проведені розрахунки для виявлення найкращого текстового редактора.

Опис

Ключові слова

текстовий редактор, матриця пріоритетів, метод аналізу ієрархій

Бібліографічний опис

Золотарьов, В. А. Застосування методу аналізу ієрархій для порівняння текстових редакторів / Золотарьов В. А. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 96. – С. 45–49.

Зібрання