НАПРАВЛЕНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМОВ’ЯЗКОПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОНУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано регулювати термомеханічні властивості асфальтобетону відповідно до умов його роботи в конструкції дорожнього одягу. Для цього використовуються критерії граничного стану і сучасні наукові положення теорії твердих тіл. Показано можливість використання теорії термов’язкопружності й кінетичної теорії міцності твердих тіл для регулювання довговічності і термомеханічних властивостей асфальтобетону.

Опис

Ключові слова

асфальтобетон, довговічність, міцність, термов’язкопружні властивості, асфальтобетон, долговечность, прочность, термовязкоупругие свойства, asphalt concrete, durability, strength, thermoviscoelasticity properties

Бібліографічний опис

Мозговий, В. В. Направлене регулювання термов’язкопружних властивостей асфальтобетону / В. В. Мозговий // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 79. – C. 89–93.

Зібрання