Екологічна оцінка впливу на водне середовище

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Процай, І. О. Екологічна оцінка впливу на водне середовище / І. О. Процай, Г. А. Вальтер // Зб. матеріалів 83-ї Міжнар. студент. наук. конф. Харків. нац. автомоб.-дор. ун-ту. Секція кафедри екології, 12–16 квіт. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 85–87.