Administrative port fee as means of local authorities interest in the development of the port infrastructure

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі визначається вплив у фінансовій заінтересованості за рахунок частини коштів, що отримуються морськими портами від портових зборів міської влади у розширенні та оновленні портової інфраструктури. Метою статті є визначення основних напрямків у фінансовій зацікавленості, за рахунок коштів від портових зборів, міської влади у розвитку інфраструктури морських портів. Розглядається декілька варіантів передачі частини коштів, що отримуються портами від портових зборів та навантажувально-розвантажувальних робіт до місцевих бюджетів. Визначено, що найбільш доцільним варіантом є повернення до розподілу адміністративного портового збору на 10 % та 90 % з передачею останньої частини місцевим бюджетам. Закордонна практика показує, що міська влада може слугувати досить великим помічником у пошуку можливих інвесторів, наданні земельних ділянок, вирішенні питань щодо під’їзних шляхів тощо. Тому необхідно запровадження такого фінансового механізму, який би стимулював міську владу надавати максимальну допомогу у розвитку портової інфраструктури. Одним за таких механізмів може слугувати зарахування до місцевого бюджету частини від адміністративного портового збору.

Опис

Ключові слова

портові збори, адміністративний портовий збір, державний бюджет, тарифна політика, розвиток порту

Бібліографічний опис

Kotlubai, V. Administrative port fee as means of local authorities interest in the development of the port infrastructure / V. Kotlubai, Y. Redina, I. Khaiminova // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 24–27.

Зібрання