Дослідження положення автовиробників на ринку україни на базі використання матричних методів аналізу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою роботи є дослідження положення підприємств автомобілебудування на ринку України за напрямами їх виробничої діяльності на базі використання матричних методів аналізу, а саме матриці БКГ, матриці Мак-Кінсі, матриці АДЛ. Було виявлено, що за матрицею БКГ більшість підприємств автомобілебудування України за усіма напрями виробничої діяльності (легкові авто, автобуси, вантажні авто) знаходяться в зоні товар-«собака», що свідчить про зрілість укравтопрому та тенденцію до спаду. За матрицею Мак-Кінсі підприємства українського автопрому характеризуються як середній бізнес, діяльність яких постійно знаходиться під впливом певних чинників, які спричиняють нестійкість виробничої діяльності. Також, деякі підприємства мають напрями виробничої діяльності які не приймаються ринком, а деякі напрями є малоприбуткові, яких необхідно або зовсім позбавлятися або перерозподіляти ресурси в інші сфери діяльності. За матрицею АДЛ більшість підприємств українського автопрому відносяться до нестійкої та сприятливої конкурентної позиції та зрілої стадії життєвого циклу галузі. Серед підприємств помітна сильна конкуренція. Обсяги виробництва підприємств постійно коливаються, та простежується тенденція скорочення виробництва щороку. Існує загроза переходу галузі до стадії старіння. Для деяких підприємств існує загроза виходу з ринку, що пов’язано з незначними обсягами виробництва, а отже з низьким попитом та неактуальністю пропонованих товарів. На базі проведеного дослідження доцільно провести вартісну оцінку брендів підприємств українського автопрому, що дозволить оцінити перспективи та потенціал укравтопрому більш ширше та глибше.

Опис

Ключові слова

підприємство, бренд, матриця, виробництво авто, оцінка

Бібліографічний опис

Приходько, Д.О. Дослідження положення автовиробників на ринку україни на базі використання матричних методів аналізу / Д. О.Приходько // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 79–83.

Зібрання