КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Уточнено склад критеріїв економічної результативності діяльності підприємства шляхом розгляду не п’яти, а шести критеріїв: прибутковість, продуктивність, економічність, дієвість, положення на ринку та ефективність розвитку. Також запропоновано використовувати економічну результативність як показник, що відображає успіх звичайної діяльності підприємства в умовах ринку.

Опис

Ключові слова

результативність, підприємство, економічна результативність, ефективність розвитку, діяльність, успіх, результативность, предприятие, экономическая результативность, эффективность развития, деятельность, успех, efficiency, enterprise, economic efficiency, efficiency of development, activities, success

Бібліографічний опис

Догадайло, Я. В. Критерії економічної результативності звичайної діяльності підприємства / Догадайло Я. В. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 21. ‒ С. 86‒97.

Зібрання