Шляхи адаптації першокурсників до навчання у закладі вищої освіти під час карантину в умовах пандемії COVID-19

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Догадайло, Я. В. Шляхи адаптації першокурсників до навчання у закладі вищої освіти під час карантину в умовах пандемії COVID-19 / Я. В. Догадайло, Т. О. Водолажська // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 27 трав. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 209–211.