Прилад для контролю рiвностi автомобiльної дороги

Анотація

Прилад для контролю рівності автомобільних доріг, який містить механізми вимірювання та обробки інформації, який відрізняється тим, що механізм вимірювання виконано у вигляді пристрою для кріплення корпусу, у якому жорстко закріплена лінійка з рисками та такий, що має можливість вільного переміщення відносно корпусу, шток, на кінці якого розташовано оптичний датчик, електрично зв'язаний з комп'ютером, що виконує обробку інформації.

Опис

Ключові слова

автомобiльнi дороги, стан

Бібліографічний опис

Декларац. пат. 62110 А Україна, МКИ 7 E 01 C 23/07. Прилад для контролю рiвностi автомобiльної дороги / М. С. Стороженко, Є. Д. Прусенко, I. Д. Кiяшко, Р. В. Смолянюк ; ХНАДУ. - N 20022119061 ; заявл. 14.11.2002 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. N 12. - 3 с.

Зібрання