Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» : для бакалаврів : спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У конспекті викладені основи технології виробництва експлуатаційних матеріалів, вимоги, що пред'являються до них, основні властивості і методи випробувань матеріалів. Наведено основні різновиди, типи та марки палив, експлуатаційних матеріалів та технічних рідин, що використовуються при експлуатації та обслуговуванні засобів транспорту. Призначений для бакалаврів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

Опис

Ключові слова

експлуатаційні матеріали, паливо, технічна рідина, експлуатація, обслуговування, транспортні засоби

Бібліографічний опис

Наглюк, М. І. Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» : для бакалаврів спец. 274 «Автомобільний транспорт» / М. І. Наглюк ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 202 с.

Зібрання