Розробка аналiтичних моделей визначення часу очiкування пасажирами маршрутного транспорту в мiстах

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Чижик, Вiталiй Михайлович. Розробка аналiтичних моделей визначення часу очiкування пасажирами маршрутного транспорту в мiстах : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 - транспортнi системи, 27 - транспорт [Електронний ресурс] / Чижик Вiталiй Михайлович ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2018. - 185 с.

Зібрання