Оценивание параметров выходного сигнала стохастической линейной системы на основе корреляционной функции

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Рассмотрена задача оценивания параметров выходного сигнала дискретной линейной динамической системы. Для ее решения строится оценка автокорреляционной функции системы и функции спектральной плотности.

Опис

Ключові слова

автокорреляционная функция (АФК), стохастическая динамическая система, оценка параметров выходного сигнала, информационная матрица Фишера, автокореляційна функція (АФК), стохастична динамічна система, оцінка параметрів вихідного сигналу, інформаційна матриця Фішера, autocorrelation function (AFC), stochastic dynamical systems, parameter estimation of the input signal, the Fisher information matrix

Бібліографічний опис

Герасин, С. Н. Оценивание параметров выходного сигнала стохастической линейной системы на основе корреляционной функции / С. Н. Герасин, Н. А. Матийченко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2011. - Вип. 2.

Зібрання