Науково-методологічні основи забезпечення якості тракторів на стадіях постановки на виробництво та експлуатації з використанням методів парціальних прискорень

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Актуальність теми та її доцільність обґрунтовуються необхідністю підвищення й забезпечення споживчих, експлуатаційних показників та показників безпеки тракторів при їх виробництві та експлуатації на основі інформації отриманої в ході випробувань. Одним із важливих резервів підвищення виробничих і економічних можливостей машинно-тракторних агрегатів – є найбільш повне використання ресурсу за одночасного зниження затрат на їх ремонт і технічне обслуговування. Перехід на новий організаційний рівень випробувань (що обумовлено переходом від обов'язкової сертифікації до підтвердження відповідності вимогам Технічних регламентів) вимагає удосконалення системи випробувань, її диверсифікації та удосконалення системного підходу до розробки нових показників і критеріїв оцінювання якості тракторів. Це потребує більш повного та якісного методичного і технічного забезпечення для реалізації гармонізованих підходів до методів натурних та модельних випробувань тракторів у транспортному режимі та з технологічним обладнанням. В зв’язку з цим виникає проблема розроблення і впровадження ефективних систем організації випробувань, методів і засобів їх проведення та розробки нових показників якості та критеріїв їх оцінювання. Дослідження в даному напрямку регламентовані паспортом спеціальності 05.22.02 – автомобілі та трактори.

Опис

Ключові слова

машинно-тракторні агрегати, ремонт, технічне обслуговування, якість, трактор, випробування, парціальні прискорення, нормування показника, рульве керування, гальмові властивості, поперечна стійкість, tractor, quality, testing, partial accelerations, indicator standardization, steering, braking properties, lateral stability

Бібліографічний опис

Коробко, А. І. Науково-методологічні основи забезпечення якості тракторів на стадіях постановки на виробництво та експлуатації з використанням методів парціальних прискорень : реф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 – автомобілі та трактори / А. І. Коробко ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2023. – 40 с.

Зібрання