Роль лідерства в управлінні змінами на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проблеми лідерства в управління змінами є актуальними як у науковій, так і в прикладній сферах. У статті розглянуто вивчення проблеми лідерства для вироблення методів ефективного керівництва, відбору та формування лідерів. У статті наведені якості, які найбільш часто зустрічаються у успішного лідера, показані риси ефективного лідерства та були розглянуті основні аспекти з аналізу існуючих стилів лідерства. В результаті проведеного аналізу було виявлено, що принципи ефективного керівництва в управлінні змінами – поняття більш широке і розгалужене. Тому основна увага приділялася саме принципам ефективного управління, які передбачають конкретний і детальний опис того, як і в якій послідовності потрібно звертати увагу керівників на ефективне управління персоналом на підприємствах у управлінні змінами. Серед принципів лідерства автор виділяє наступні: лідер повинен бути оптимістом і ентузіастом; лідер піклується про своїх співробітників, вміє їх захищати, завжди доступний і людяний; лідер повинен бути сміливим і рішучим; лідер має широту погляду, у нього розвинена інтуїція, стратегічне бачення, почуття нового; лідер тактовний і уважний; лідер, перш за все, справедливий, чесний; лідер послідовний, подає хороший приклад, не дає необдуманих обіцянок; лідер скромний, він упевнений в собі; лідер вміє делегувати доручення, не завалюючи себе роботою і "текучкою"; лідер не користується особливими привілеями. На підприємствах доцільно використовувати різні принципи лідерства, які допоможуть досягти успіху в керівництві людьми та в управління змінами. У зв'язку з цим у статті з наукової літератури наведено багато принципів, які допомагають керівництву підприємств ефективно працювати зі робітниками підприємства. Предметом дослідження виступили підходи і пропозиції до визначення поняття «лідерство». У статті автором зроблена спроба показати різні принципи ефективного управління та була запропонована система рекомендацій для ефективного керування керівникам різної сфери діяльності.

Опис

Ключові слова

управління змінами, лідерство, ефективне лідерство, якості, підходи до управління

Бібліографічний опис

Іваніченко, О. Ф. Роль лідерства в управлінні змінами на підприємстві / О. Ф. Іваніченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 131–134.

Зібрання