САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуті питання значущості самостійної роботи студентів для професійної підготовки інженера-механіка на прикладі викладання дисциплін «Основи охорони праці» й «Охорона праці в галузі», оволодіння фахівцем розвиненими навичками самоосвіти й самонавчання з метою набуття компетенцій, необхідних для успішної кар’єри.

Опис

Ключові слова

самостійна робота, інженер-механік, компетенції, педагогічні умови, модель організації самостійної роботи, самостоятельная работа, инженер-механик, компетенции, педагогические условия, модель организации самостоятельной работы, independent work, mechanical-engineer, competencies, pedagogical conditions, model of organization of independent work

Бібліографічний опис

Каслін, М. Д. Самостійна робота студентів як засіб розвитку компетенцій майбутніх інженерів-механіків / М. Д. Каслін, О. І. Богатов, В. М. Попов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 89–94.

Зібрання