Електромеханiчний пристрiй перетворення кiнетичної енергiї в електричну з пружинним накопичувачем

Анотація

Електромеханічний пристрій перетворення кінетичної енергії в електричну з лінійним електрогенератором, що містить корпус з натискною кришкою, в якому співвісно розміщено ротор і статор, з можливістю їх переміщення один відносно одного, при цьому ротор виконано з суцільних неодимових магнітів, однакові кінці обмоток статора з'єднано між собою та виходять до електричного випрямляча, який випрямляє змінний струм та заряджає ємнісний нагромаджувач - іоністор, який через діод заряджає акумуляторну батарею, яку через вимикач підключено до навантаження, який відрізняється тим, що ротор електрогенератора виконано у вигляді ротора електричної машини з неодимовими магнітами, що обертається відносно своєї осі під дією плоскої спіральної пружини, яка натягується від рейки приводу електрогенератора через шестірню приводу електрогенератора.

Опис

Ключові слова

електричнi машини, електротехнiка

Бібліографічний опис

Пат. 121494 Україна, МКИ H02K 35/00. Електромеханiчний пристрiй перетворення кiнетичної енергiї в електричну з пружинним накопичувачем / Гнатов Андрiй Вiкторович, Аргун Щасяна Валiковна, Дзюбенко Олександр Андрiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Гнатов Андрiй Вiкторович. - N u 2017 05468 ; заявл. 02.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. N 23. - 4 с.

Зібрання