Деякі підходи до розроблення ресурсів для самонавчання іноземних мов у технічному університеті

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті проаналізовано поняття самонавчання, яке розглядається як самостійне вивчення додаткового матеріалу до основного курсу, як процес навчання, під час якого здобувач освіти бере на себе відповідальність за власне навчання, визначення його мети, розроблення та планування власної програми навчання й оцінювання результатів своєї діяльності. Визначені особливості самонавчання іноземних мов обумовлені наявністю великої кількості ресурсів завдяки розвитку інформаційних технологій. Зазначена функція викладача як помічника у виборі ресурсів та розробленні індивідуальних планів самонавчання. Проаналізовано досвід створення власних ресурсів для самонавчання здобувачів англійської мови за допомогою технології аудіовізуального перекладання.

Опис

Ключові слова

самонавчання, іноземна мова, технічний університет, аудіовізуальне перекладання, self-directed learning, foreign language, technical university, audiovisual translation

Бібліографічний опис

Саєнко, Н. В. Деякі підходи до розроблення ресурсів для самонавчання іноземних мов у технічному університеті / Н. В. Саєнко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 1. – C. 177–182.