ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ ҐРУНТУ З КОВША СКРЕПЕРА З НАПІВКРУГЛИМ ДНИЩЕМ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглядається теоретичний аналіз процесу розвантаження ковша скрепера з напівкруглим днищем із примусовим розвантаженням. Теоретичний аналіз дозволяє розраховувати залежність зміни маси ґрунту від положення задньої стінки відносно довжини днища скрепера, а також зусилля, необхідні для його розвантаження.

Опис

Ключові слова

скрепер, теоретичний аналіз, розвантаження, маса ґрунту, зусилля, теоретический анализ, разгрузка, маса грунта, усилия, scraper, theoretical analysis, unloading, soil mass, efforts

Бібліографічний опис

Хмара, Л. А. Визначення зусилля розвантаження грунту з ковша скрепера з напівкруглим нищем / Л. А. Хмара, С. В. Баєв, М. А. Спільник // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 65/66. – C. 205–209.

Зібрання