Розвиток крюїнгових компаній за допомогою використання кластерної концепції

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Кількість моряків, які працюють на суднах світового флоту, постійно збільшується. Експерти відмічають нестачу офіцерського складу для роботи на морських суднах, у той час як спостерігається надлишок рядових. На це треба звернути увагу країнам–постачальникам на ринку праці моряків. Україна має значний досвід та великий потенціал в підготовці кадрів для світового флоту: є освітні установи різних ступенів акредитації, сучасні тренінгові центри, розвинена система сертифікації та значна кількість крюїнгових компанії, які спеціалізуються в питанні посередництва при працевлаштуванні моряків. Сьогодні спостерігається певний дисбаланс між вимогами світового ринку праці моряків та системою підготовки моряків в Україні. Зростає потреба в висококваліфікованих моряках, які спроможні виконувати складні завдання та працювати з сучасним високотехнологічним устаткуванням, яким обладнання нові морські судна. До шляхів вирішення проблеми подолання розриву між рівнем підготовки випускників навчальних закладів і запитами судноплавного бізнесу слід віднести активізацію взаємодії між бізнес–структурами галузі і морськими навчальними закладами шляхом використання кластерної концепції. Залучення до співпраці освітніх установ, виробників професійних тренажерів для навчання моряків, розробників сучасного професійного програмного забезпечення та крюїнгових компаній в межах одного кластеру дозволить кожному з учасників сконцентрувати фінансові, матеріальні, трудові та інтелектуальні ресурси на профільному виді діяльності, отримуючи від інших учасників кластеру якісний продукт та послуги, необхідні для забезпечення свого основного виду діяльності. Вже є значний науковий доробок в цьому питнні і дослідження показало, що наступним кроком на шляху використання кластерної концепції в України повинна бути практична реалізація, що дозволить активізувати взаємовигідне співробітництво в сфері підготовки моряків та буде сприяти розвитку крюїнгових компаній.

Опис

Ключові слова

крюїнгова компанія, кластерна концепція, морський кластер, підготовка моряків, crewing company, cluster concept, marine cluster, training of seamen

Бібліографічний опис

Гребенник, Н. Г. Розвиток крюїнгових компаній за допомогою використання кластерної концепції / Н. Г. Гребенник, О. О. Данченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 2 (17). – С. 5–11.

Зібрання