Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних засобiв

Анотація

Пристрій для вимірювання параметрів транспортних засобів, що містить послідовно підключені лазер з накачкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекторів з підключеним до нього блоком керування дефлекторами та передавальну оптику, послідовно підключені приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, резонансні підсилювачі, формувачі імпульсів та лічильники імпульсів мод променів і електронно-цифрову обчислювальну машину (ЕЦОМ), яка підключена до блока відображення інформації, який відрізняється тим, що додатково введені порогові пристрої, які підключені до тих же виходів формувачів імпульсів променевих каналів, що і входи лічильників імпульсів мод променів, виходи порогових пристроїв підключені через елемент АБО до входу селектора подовжніх мод і до других входів лічильників імпульсів мод променів, виходи яких підключені до відповідних входів ЕЦОМ, канал вимірювання відстані, що містить послідовно підключені до виходу селектора подовжніх мод формувача імпульсів моди відстані і лічильник імпульсів відстані, вихід якого підключений до блока керування дефлекторів та ЕЦОМ, доплерівський канал вимірювання радіальної швидкості, що містить послідовно підключені резонансний підсилювач моди швидкості, двократний перетворювач частоти, формувач імпульсів радіальної швидкості, а також пристрій обчислювання радіальної швидкості, що підключений до ЕЦОМ.

Опис

Ключові слова

транспорт, автоматизация

Бібліографічний опис

Пат. 62015 Україна, МКИ G08G 1/052 (2006.1), G01S 11/00, G01S 17/42 (2006.1). Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних засобiв / Альошин Геннадiй Васильович, Коломiйцев Олексiй Володимирович, Левтеров Андрiй Iванович, Ярута Антон Миколайович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2011 00247 ; заявл. 10.01.2011 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. N 15. - 4 с.

Зібрання