Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування базуються на вирішенні відповідних наявних проблем. Аналізуючи проблеми розвитку вітчизняної дорожньої мережі встановлено відсутність їх комплексного дослідження - вони визначалися у різні періоди часу і розглядалися лише в контексті проблем транспортно-дорожнього комплексу, транспортної стратегії та дорожнього господарства як господарської галузі. У статті здійснений аналіз сучасного стану мережі автомобільних доріг загального користування за структурою, забезпеченістю в розрахунку на 1000 км2 території та на 1000 мешканців, транспортно-експлуатаційним станом, сервісною інфраструктурою, кількістю дорожньо-транспортних пригод. За результатами проведеного аналізу представлений ієрархічний взаємозв’язок встановлених проблем розвитку мережі автомобільних доріг України загального користування за наступними класифікаційними ознаками: умови та чинники, що стримують ефективний розвиток мережі автомобільних доріг (проблеми - недостатнє фінансування робіт, невідповідність нормативно-правової бази та нормативно-технічної документації міжнародним стандартам, низька якість дорожніх робіт); невідповідність європейським вимогам (проблеми - низька щільність автодоріг, невисока якість і недостатність дорожнього сервісу та інформаційного забезпечення водіїв, незадовільний транспортно-експлуатаційний стан); наслідки незадовільного стану мережі автомобільних доріг (проблеми - недостатній рівень задоволення потреб користувачів автотранспортної інфраструктури, низький рівень безпеки дорожнього руху). Перспективи розвитку мережі автомобільних доріг України загального користування спрямовані на вирішення встановлених проблем у відповідній послідовності.

Опис

Ключові слова

автомобільні дороги, сучасний стан, перспективи, розвиток, проблеми, інтеграція, європейська транспортна мережа

Бібліографічний опис

Дмитрієв, І. А. Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 64–72.

Зібрання