Основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Досліджено та проаналізовано основні аспекти формування положень облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками та її роль і значення для банківського сектору. Метою статті є дослідження облікової політики банку та основних організаційно-методичних аспектів формування положень облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками. Основними методами дослідження є такі методи, як аналіз, моделювання, синтез, дедукція, індукція. Розглянуто та проаналізовано основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками, за допомогою характеристики основних складових положення про облікову політику відносно розрахунків з працівниками банків. Встановлено, що визначальним документом, який регулює та координує, тобто регламентує діяльність всієї системи бухгалтерського обліку в кожній банківській установи є облікова політику банку. На основі проведеного аналізу нормативних документів які регламентують формування положень облікової політики банку, було визначено що облікова політика є важливим елементом господарської діяльності банківської установи. Розкрито сутність поняття «облікова політика». В процесі дослідження даної проблеми здійснено аналіз основних складових облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками та наведено загальну характеристику цих складових. Автор детально та ґрунтовно розкриває сутність поняття «облікова політика». Визначено основні складові облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками банку. Отже, основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками банку було досліджено та проаналізовано зважаючи на діяльність банківських установ, основних вимог нормативно-правових документів у галузі регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування, статусу та важливості працівників для банків.

Опис

Ключові слова

облікова політика, банк, розрахунки, працівники, облік

Бібліографічний опис

Цятковська, О. В. Основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками / О. В. Цятковська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 147–151.

Зібрання