Державне стимулювання рівня цін на послуги метрополітену

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Політика ціноутворення є частиною економічної політики держави і в ринкових умовах має особливе значення. Вплив держави на процеси ціноутворення є одним з важливих і систематично застосовуваних методів економічної політики розвинених країн. Одною із найважливіших напрямків ціноутворення на міському пасажирському транспорті є забезпечення соціальних гарантій для малозабезпечних громодян, включаючи систему компенсаційних виплат. На сучасному етапі метрополітен зіштовхнувся з проблемами не доотримання дотацій з перевезення пасажирів. В статті автор узагальнює роль держави у формуванні тарифів на послуги метрополітену щодо забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних пасажироперевезень. Розглядається динаміка зміни тарифу на перевезення одного пасажира у крупних метрополітенах світу в порівнянні з вітчизняними. Стрімке зростання тарифів на послуги метрополітенів країн СНД відбувається у зв’язку зниження покупної спроможності національної валюти за даний період часу. Пасажирські перевезення в місті збиткові, тому держава або місцеві влади дотують ці перевезення. В Україні існує висока бюджетна залежність метрополітена, а також відсутність повної компенсації витрат за послуги. Це пояснюється тим, що формування витратної частини міського бюджету здійснюється в умовах обмеженості фінансових можливостей його доходної частини, а також необхідність дотримання вимог щодо забезпечення в повному обсязі засобами захищених статей видатків, пов’язаних з виплатою заробітної плати та забезпеченням життєдіяльності бюджетних установ. Не доотримання бюджетних коштів щодо компенсації збитків від перевезення пасажирів примушує керівництво метрополітену переглянути розмір тарифу, щоб підвищити безпеку перевезення пасажирів, продовжувати будівництво нових станцій та ліній, поновлювати рухомий склад, впрова- 118 джувати новітні інформаційні та автоматизовані технології, що у комплексі забезпечить підвищення стану та ефективності функціонування метрополітену.

Опис

Ключові слова

державне регулювання, дотації, міський пасажирський транспорт, політика ціноутворення, тариф

Бібліографічний опис

Приймук, О. Р. Державне стимулювання рівня цін на послуги метрополітену / О. Р. Приймук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 117–122.

Зібрання