Поліпшення маневреності колісних машин шляхом використання роздільного приводу коліс поворотного мосту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Маневреність є однією з найбільш важливих експлуатаційних властивостей колісних машин, у тому числі і автомобілів. Ця властивість впливає не тільки на безпеку руху, але також і на продуктивність автомобільного транспорту. Розвиток конструкцій електромобілів і гібридних автомобілів дозволяє забезпечити роздільне керування лівими та правими колесами. Це дає можливість полегшити керування автомобілем та зменшити керуюче зусилля за рахунок створення різних крутних моментів на колесах і появи додаткового поворотного моменту. В такому випадку виникає протиріччя, коли існуюча ускладнена система здійснення повороту не забезпечує потрібних показників ефективності, а повернення до спрощеної системи дозволяє підвищити показники маневреності. Зазначене свідчить про актуальність теми дисертаційної роботи і зумовлює необхідність вирішення наукового завдання, яке полягає в створенні нових методів і системи рульового керування, які дозволяють спростити конструкції ходової частини та рульового керування колісних машин, в яких є достатній будівельний об`єм над ведучими мостами. Мета дослідження – підвищення безпеки дорожнього руху шляхом підвищення маневреності колісних машин за рахунок використання ведучих поворотних мостів з роздільним приводом лівого та правого коліс. Об’єкт дослідження – колісна машина з поворотними мостами і роздільним приводом на колеса різних бортів.Предмет дослідження – визначення раціональних характеристик роздільного управління колесами різних бортів поворотних мостів, що забезпечує поліпшення показників маневреності колісних машин. Наукова новизна отриманих результатів полягає в створенні науково методичної бази проектування колісних машин з поворотними мостами, при цьому вперше: – отримано вплив різниці дотичних реакцій дороги на колесах на динаміку руху переднього моста при здійсненні його повороту; – визначено умови, за якими керування поворотом мостів і поворотних платформ потрібно здійснювати за рахунок створення різниці крутних моментів на колесах, чи загальмування коліс одного з бортів. Отримала подальший розвиток: – теорія повороту колісних машин динамічним способом у напрямі динаміки поворотних мостів колісних машин з незалежним приводом окремих коліс; – метод оцінки маневреності колісних машин за кількістю ступенів рухливості ходової частини в напрямку багатовісних автомобілів з двовісними поворотними платформами. В результаті дослідження запропоновано два способу керування поворотом і оригінальна конструкція переднього поворотного мосту. Побудована математична модель кругового руху переднього поворотного мосту та отримані залежності для автомобілів з незалежним приводом кожного з передніх коліс. Крім того, запропоновані способи повороту багатовісних автомобілів за рахунок використання двовісних поворотних платформ, що дозволяє підвищити маневреність цих машин і зменшити опір повороту. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні нових способів керування поворотом колісних машин і оригінальних конструкцій елементів ходової частини, що дозволяє підвищити маневреність колісних машин.

Опис

Ключові слова

маневреність, привід коліс, колісні машини, поворотний міст, багатовісні автомобілі, maneuverbility, wheeled vehicles, wheel drive, swing bridge, multiaxle vehicles

Бібліографічний опис

Гармаш, В. П. Поліпшення маневреності колісних машин шляхом використання роздільного приводу коліс поворотного мосту : дис. … д-ра філософії : спец. 274 Автомобільний транспорт / В. П. Гармаш, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2023. – 189 с.

Зібрання